szkolenia lublin

Cześć, jestem Klaudia.
Jestem trenerką umiejętności psychospołecznych, edukatorką profilaktyki uzależnień behawioralnych, mentorką, facylitatorką.
Ukończyłam Teksty kultury i animację sieci na Wydziale Nauk Humanistycznych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Obecnie studiuję psychologię na Akademii WSEI w Lublinie.


Prowadzę szkolenia i warsztaty oraz zajmuję się tworzeniem materiałów edukacyjnych oraz artykułów do czasopism pedagogicznych.

Jestem również trenerką i realizatorką dwóch programów rekomendowanych z zakresu profilaktyki uzależnień: “Unplugged” oraz “Debata”. Dodatkowo przeszłam szkolenie edukatorki profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz szkolenie edukatorki profilaktyki uzależnień drugiego stopnia, realizowane przez Fundację Konstruktywnego Rozwoju. W skład szkoleń, za każdym razem wchodził 20-godzinny staż w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii.

Obszary, w których się poruszam to m.in. psychoedukacja, profilaktyka uzależnień, kompetencje miękkie, wolontariat, praca metodą projektu, edukacja obywatelska, czy wybrane zagadnienia z edukacji globalnej.

Jako mentorka, wspieram również pracę grup nieformalnych czy zespołów projektowych oraz rozwój ekspertów i ekspertek, we wchodzeniu na rynek szkoleniowy.

Jestem absolwentką Szkoły Organizacji Trenerów Pozarządowych STOP oraz Akademii Trenera z coachingiem operacyjnym.

Współpracuję z ponad setką szkół w całej Polsce.


W swoich działaniach kieruję się partnerstwem, wspomagam proces poczucia sprawczości oraz zapraszam do świata wrażliwości i uważności na siebie.

Zaufali mi: