Każdy i każda z nas posługuje się stereotypami i uprzedzeniami jednocześnie nie zdając sobie sprawy, że mają one wpływ na nasze relacje z innymi. To one wpływają na nasze uczucia, sposób myślenia i działania. Uświadomienie sobie własnego stereotypowego postrzegania innych, myślenia i działania jest często procesem bolesnym, ale koniecznym, jeśli będziemy chcieli to zmienić.

Dyskryminacja może przyjmować różne formy i może występować w różnym miejscu: w pracy, szkole, instytucji kultury, urzędzie i w wielu innych miejscach. Jednak punktem wspólnym jest to, że wszelkie przejawy dyskryminacji mają cechę wspólną – pociągają za sobą traktowanie ludzi w nierówny sposób z różnych przyczyn, w konsekwencji doprowadzając do pozbawienia ich równych szans i równego traktowania.

Warsztat odbędzie się 16.03.2019 w godzinach 9:00-14:00, w Loffice przy ul. Jasnej 6, sala numer 27.

Celem warsztatu jest kształtowanie postaw otwartości i tolerancji. Na warsztacie przeanalizujemy, jak stereotypy i uprzedzenia wpływają na życie ludzi, do których się odnoszą. Sprawdzimy jakie są konsekwencje postrzegania innych przez pryzmat stereotypów.
Zastanowimy się także nad sytuacją społeczną osób dyskryminowanych.
Warsztat, prowadzony będzie aktywną metodą dramy.

Obowiązują zapisy – edukacja@klaudiawaryszaklubas.pl

Warsztaty poprowadzi:
Klaudia Waryszak-Lubaś:Trenerka antydyskryminacyjna, Certyfikowana Edukatorka Praw Człowieka Pierwszego Stopnia Amnesty International. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Członkini Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP- KLATKA. Ukończyła Kurs Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współautorka publikacji edukacyjnych. Publikuje teksty dla m.in. Magazynu Psychologicznego BANG!, Magazynu dla nauczycieli “Sygnał” czy dla Głosu Pedagogicznego. Prowadzi warsztaty dotyczące m.in. przeciwdziałania dyskryminacji, zapobiegania i reagowania na mobbing, komunikacji i asertywności czy kompetencji miękkich,. Pracuje zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi. W swoich działaniach kieruje się partnerstwem i dialogiem oraz poszanowaniem strefy komfortu innych osób. Interesuje się inicjatywami oddolnymi oraz fotografią nocną. W wolnych chwilach prowadzi blog: www.klaudiawaryszaklubas.pl


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *